10.09.2014

mezartaşı oyası

mezartaşı oyası

yemeni yazma oyaları,

kaynana oyası,konya oyaları,oya örneği
Mezartaşı Oyası,
Gelinlerin kayınvalidelerine kızdıklarında hazırladıkları bir yemeni.Gelin öfkeyle kalkıştığı bu işe Kayınvalidesine verene kadar geçen sürede düşünecek vakti epeyce bulur.En azından bir ay kadar bu süre verip vermeme kararına yetecektir.Hiç söz söylemeden kapısını çalıp verdiği bu yemeni "ne mezarıma gel! ne de ben geleyim..."anlamı taşır.Sizler, sakın böyle bir oya yapmak zoruda kalmayın inşallah! — Konya

Mezartaşı Oyası
Konya'dan manidar bir anlam...Kayınvalidesinden hoşnut olmayan gelin düşüne taşına bu oyayı yaparken kararı için emek harcar.Eğer kayınvalideye bu oya verilirse ne mezarıma gel ne de benseninkine geleyim anlamı taşır